LAUKKOSKEN TAIMI

PÖYTÄKIRJAT


Laukkosken Taimen kaikki kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille. Johtokunnan kokouksissa kaikilla on puheoikeus, mutta äänioikeutta käyttävät johtokunnan jäsenet (varajäsenet).

Marraskuun loppuun mennessä on pidetään syyskokous, jossa mm. hyväksytään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma. Vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa hyväksytään mm. menneen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syys- ja vuosikokouksissa on äänioikeus kaikilla seuran jäsenillä.

Alla seuran yleisten kokousten pöytäkirjat.