LAUKKOSKEN TAIMI

SEURAINFO


TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

YLEISTÄ

Vuosi 2016 on vuonna 1909 perustetun Laukkosken Taimi ry:n 108. toimintakausi. Laukkosken Taimi on urheilun yleisseura. Taimi kuuluu jäsenseurana VALO ry:een, Suomen Työväen Urheiluliittoon ja lajiseurana Suomen Hiihtoliittoon, Suomen Urheiluliittoon, Suomen Voimanostoliittoon sekä Suomen Aikuisurheiluliittoon.

Alkavana vuonna Taimen toiminta jatkuu edelleen pääsääntöisesti edellisten vuosien tapaan. Uusillekin toiminnan muodoille Taimessa suhtaudutaan avoimin mielin. Toiminnan painopistealueina vuonna 2016 ovat nuorisotoiminta, eri-ikäisten kilpaurheilutoiminta (seuran lajivalikoiman mukaisesti) sekä kunto- /terveysliikunta.

Seuran ja Taimelaisten näkyvyys on oleellinen asia uusien toimijoiden hankinnassa. Jäsenmäärän kasvattaminen ja ennen kaikkea aktiivisten aikuisten mukaan saamiseen toimintaan tulee miettiä keinoja. Seuraan nimetään eri tiedotusvastaavat (facebook vastaavat, nettivastaavan, mediavastaavan ja seuralehden päätoimittajan), joiden tehtävänä on tuoda esille mahdollisimman reaaliaikaisesti mennyttä ja tulevaa toimintaa eri medioissa esille. Seuran tiedottaminen tapahtuu sähköisesti seuran facebook –sivuilla. Kotisivut tulevat jatkossa olemaan pääasiassa staattiset, josta löytyy perustiedot. Muu tiedottaminen tapahtuu lehdissä, flaiereilla ja tolppamainoksilla.

Kilpailulajeina ovat hiihto, voimanosto, maastojuoksu ja yleisurheilu. Seuran veteraani-ikäisten kilpaurheilijoiden määrä on vakiintunut näkyväksi ryhmäksi eri kilpailutapahtumissa ja lisäksi hiihdon yhteisharjoitusten myötä myös nuoria kilpaurheilijoita on Taimessa muutamia (käyvät seuran/kunnan ulkopuolisissa kilpailuissa). Nuorille pyritään tarjoamaan myös vieläkin ohjelmoidumpaa ja ohjattua toimintaa kaikissa seuran kilpailulajeissa.

Taimi järjestää tulevankin vuoden aikana useita kaikille avoimia tapahtumia. Tapahtumat ovat tärkeä osa seuran toimintaa. Tapahtumien priorisointi ja niiden edelleen kehittäminen on tärkeää, jotta talkoolaisten motivaatio järjestelyihin säilyisi. Vuoden 2016 suurin tapahtuma on 35. kerran järjestettävä Kotojärven ympärijuoksu 9.10.2016. Muita isoja tapahtumia vuonna 2016 ovat 20.2.2016 järjestettävä hiihtokoulun päättäjäiset ja koko perheen ulkoilupäivä seuran kodalla, naisille kohdistettu tapahtuma Waltarin koululla kesäkuussa ja voimanoston kansalliset kilpailut elokuussa. Seuran järjestämiä kilpailuja ja ryhmiä on runsaasti. Edellä mainitut ja muut tapahtumat sekä ryhmät löytyvät toimintasuunnitelman liitteenä olevasta vuosikellosta, jota päivitetään vuoden kuluessa seuran nettisivuille.

Taimen toiminnan pääasiallisia paikkoja ovat Hyötinmäen kuntorata, seuran kota, Laukkosken Työväentalo, Pornaisten Yhtenäiskoulun kuntosali sekä Waltarin koulu. Waltarin salilla toimii viikoittain kuusi Taimen liikuntaryhmää.

Lasten ja nuorten toimintaa järjestetään kilpailutoiminnan lisäksi mm. hiihdon yhteisharjoitusten, liikuntakerhojen, kuntosaliryhmien, hiihtokoulun, erilaisten retkien ja liikuntaleirin puitteissa. Nuorisotoiminnan muotojen kehittämiseen pyritään löytämään uusia keinoja ja uusia ohjaajia/valmentajia pyritään aktivoimaan seuran toimintaan.

Aikuisille on viikoittain kaksi ohjattua ryhmää: aikuisten sisäpelit ja KKI ”äijäryhmä”. Tilausta muullekin aikuisten toiminnalle on ja talvella 2016 yritetään järjestää parin kerran aikuisten hiihtokoulu. Myös juoksukoulun järjestämisestä on esitetty toiveita ja toteutusta pohditaan (kevät-kesä-syksy 2016).

Aktiiveja talkoolaisia Taimessa on kiitettävän paljon. Nuorten ja muiden ryhmien ohjaamiseen olemme saaneet uusia henkilöitä. Edelleen tarvitsisimme ryhmien ohjaajia lisää, jotta voisimme vastata lisäryhmien toiveeseen/tarpeeseen. Ohjaajien hankintaan panostetaan edelleen alkavana vuonna ja sitä omalta osaltaan tukee Taimen kannustus-, palkkio- ja muistamisohje. Mm. kouluttautumisen tukeminen on yksi keino uusien toimijoiden saamiseksi.

Tapahtumien tukitoiminnot –ryhmä on tärkeässä roolissa eri tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti naisten rooli on iso ja tärkeä näiden toimintojen tuottamisessa. Myös Taimen miehet osallistuvat tarpeiden, mahdollisuuksien ja tarjonnan mukaan erilaisiin talkoisiin. Vuonna 2016 on tavoitteena viimeinkin kirjoittaa kaikista tapahtumista ns. prosessikuvaukset ja vieläkin paremmin sopia toiminnoille vastuuhenkilöt/-ryhmät.

Yhteistyö lähialueen muiden urheiluseurojen kanssa on haaste, jota on yritetty selättää vuosikaudet. Yhteistyösuuntia edelleen kartoitetaan ja toivottavasti yhteistyö johonkin suuntiin lähtee rakentumaan. Isoissa voimanosto kilpailuissa tehdään yhteistyötä muiden voimanostoseurojen kanssa.

Pornaisten kunnan ja Pornaisten muiden yleisseurojen kanssa järjestetään mm. yleisurheilun kunnanmestaruuskilpailut. Kesän yleisurheiluista teemme linjauksen keväällä 2016. Toivottavasti muitakin yhteistyö muotoja löytyisi. Myös muiden yhdistysten kanssa olemme valmiita tekemään molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä (esim. Laukkosken Työväenyhdistys).

Taimelle ja Team Nordic Thunder seurayhtymälle on myönnetty klassisen penkkipunnerruksen MM-kilpailujen järjestäminen vuodelle 2018. Vaikka kilpailut ovat vasta parin vuoden kuluttua, on järjestelyjen valmistelu aloitettava jo vuonna 2016.

Seuran talous vuodelle 2016 on melko tiukka. Vuonna 2015 tehdyt isot subventoinnit seura-asuihin, Pornaisten vapaa-aikatoimen ladunhoitosopimuksen irtisanominen ja yhdistysten avustusten leikkauksilla (vuonna 2015 -5 000€ ja vuonna 2016 -5 000€ lisää) on iso vaikutus seuran talouteen. Seuran kassavarat ovat kuitenkin kohtuulliset. Tulopuolta pyritään kohentamaan: osallistumismaksut, hankkeet yms. Moottorikelkka pitäisi myös saada myytyä mahdollisimman nopeasti. Menojen suhteen joudumme miettimään seuran maksamien kulujen tasoja.

                      HALLINTO

Seuran ylintä päätäntävaltaa käyttää yleinen kokous, joka kokoontuu vuoden aikana vähintään sääntömääräiset kaksi kertaa (vuosikokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa). Yleisten kokousten koolle kutsumisesta päätetään syyskokouksessa.

Toimeenpanovaltaa seurassa käyttää vuosittain syyskokouksessa valittava johtokunta. Johtokunta kokoontuu vuosittain 3-5 kertaa. Johtokunnan kokoukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille (puheoikeus), mutta äänioikeus on ainoastaan johtokunnan jäsenillä. Johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle seuran facebook -sivuilla ja tekstiviestein.

                      JÄSENISTÖ

Laukkosken Taimen jäsenmäärä on jo useamman vuoden ollut pienoisessa kasvussa. Näkyvyyden, toimintojen tehostamisen ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen myötä pyrimme edelleen aktivoimaan niin nykyisiä jäseniä kuin hankkimaan uusiakin toimijoita.

                      TALOUS

Taimen taloutta hoidetaan erikseen vahvistetun talousarvion mukaisesti. Toiminnan omavarainhankinta on kohtuullista. Kiristyvä talous pakottaa etsimään uusia tulonhankkimismuotoja ja miettimään esim. ryhmien osallistumismaksuja. Talousarviossa huomioidaan kuluvan vuoden painopistealueet.

Varainhankinta muotoja ovat erilaiset tapahtumat, kirpputori/myyjäiset, arpajaiset ja puffettimyynti tapahtumissa jne. Paikkakunnan ja lähialueen liikelaitoksilta ja yrityksiltä sekä muilta yhteistyökumppaneilta pyritään saamaan tukea seuran toimintaan raha-, palkinto- ja muina lahjoituksina. Toimintavaroja hankitaan myös tekemällä erilaisia talkoita. Hankkeet ovat jalkautuneet myös urheiluseuratoimintaan ja myös niihin hakeudutaan tarkoituksenmukaisuuden, halukkuuden ja resurssien puitteissa.

Jos Pornaisten kunta kilpailuttaa Yhtenäiskoulun kuntosalin hoidon, teemme siitä tarjouksen. Jos ei, niin laskutusta vastaan olemme voimme tehdä pieniä huoltotöitä.

Varsinaisen toiminnan kulujen kattamiseksi haetaan toiminta-avustusta kunnan vapaa-aikatoimen urheiluseuroille tarkoitetuista avustuksista. Pornaisten kunnan talouden tasapainottamisohjelma kohdistuu vähentävästi myös yhdistysavustuksiin (vuonna 2015 -5 000€ ja vuonna 2016 -5 000€) ja sillä on suuri vaikutus Taimen saamiin . Lisäksi anotaan avustusta myöhemmin määriteltävään kohteeseen Säästöpankkisäätiöltä ja mahdollisuuksien mukaan muita avustuksia.

KKI -liikuntaryhmiin on haettu hankerahoitusta LIKESiltä (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö).

Seuran koko jäsenistölle pyritään seurasopimuksin ja mahdollisin yhteishankinnoin tarjoamaan mahdollisuus urheilu- ja harrastevälineiden hankintaan seurahinnoin.

Tarkempi vuoden 2016 taloudellinen suunnittelu selviää Taimen talousarviosta vuodelle 2016.

                      TIEDOTTAMINEN

Seuran toiminnan näkyvyys on erittäin tärkeää. Taimelle nimetään facebook-, lehdistö- ja nettivastaavat sekä seuralehden päätoimittaja ja heidän tehtävänkuvansa määritellään erillisessä tehtävänkuvauksessa. Edellä mainitut vastuuhenkilöt päätetään seuran vuosikokouksessa ja heidän toimikausi on 1.4. - 31.3. Seuran nettisivut muokataan stabiileiksi sivuiksi ja reaaliaikainen sähköinen tiedottaminen onkin jo siirtynyt facebookiin. Facebook sivuilla julkaistaan tulevien toimintojen ilmoituksia ja menneestä toiminnasta kuvia sekä tuloksia. Tosin kuvien julkaisu tapahtumista on tiukan tietosuojan vuoksi rajallista. Vuosi- ja syyskokouksen kutsujen yhteydessä lähetetään seurakirje Taimen jäsenille. Seuralehti julkaistaan elo-syyskuussa sekä sähköisenä että paperisena. Lehdistövastaava ilmoittaa lehtiin tapahtumat ja tulokset sekä kirjoittaa puffi-jutut. Myös Porstuaa ja vapaa-aikatoimen kalentereita käytetään aktiivisesti tiedotuskanavina.

                      KILPAILUTOIMINTA

                      Kilpailutoimintaa järjestetään hiihdossa, maastojuoksussa ja yleisurheilussa sekä 18 vuoden tauon jälkeen

                      jälleen myös voimanostossa. Seuran järjestämät kilpailut ovat kaikille avoimia.

Hiihto ja yleisurheilu

Hiihtoon ja yleisurheiluun valitaan oma vastuuryhmä/jaosto.

Pornaisten kunnan mestaruuskilpailujen sekä yleisurheilun sarjakilpailujen järjestämiseen osallistutaan muiden kunnassa toimivien yleisseurojen kanssa erikseen sovitun vuorojärjestelmän mukaisesti. Seuramme nuoret ja veteraani-ikäiset urheilijat osallistuvat piiri-, kansallisen- sekä kansainvälisentason kilpailutoimintaan.

Kilpaurheilijoiden kilpailujen osallistumismaksuihin ja matkakuluihin osallistutaan syyskokouksessa päätetyllä tavalla.

Kilpailulliset tavoitteet vuodelle 2016:

·        Seuran hiihtäjillä on tavoitteena kärkisijat kansallisissa normaalimatkan ja massahiihtokilpailuissa, veteraanien SM-hiihdoissa sekä Veteraani Urheiluliiton SM-hiihdoissa.

·        Ikäsarjojen MM-hiihdoissa hyvät sijoitukset.

·        Nuorten hiihtäjien aktiivinen osallistuminen kansallisiin hiihtokilpailuihin ja osallistujamäärän kasvattamien.

·        Aikuisten  ja nuorten viestijoukkueen osallistuminen aluemestaruus kilpailuihin, sekä sieltä hyvät tulokset.

·        Aikuisten ja nuorten osallistuminen lähialueen juoksu ja yleisurheilukilpailuihin.

Vuoden 2016 suurin yksittäinen kilpailutapahtuma Kotojärven ympärijuoksu juostaan syksyllä 2016 jo 35. kerran.

                      Voimailu

Voimailuun valitaan oma vastuuryhmä/jaosto.

Salikisoja järjestetään vuoden 2016 aikana tammi,maalis,loka ja marraskuussa. Naisille suunnattu liikuntatapahtuma järjestetään yhteistyössä erilaisten kumppaneiden kanssa kesäkuussa.Kesän aikana järjestetään 2-3 kertaa POKS:n kesätorilla voimailukisailua. Elokuussa järjestetään kansallinen voimanostokisa kuntosalilla. Voimailun rantatapahtuma järjestetään Pornainen Heavy Teamin kanssa yhteistyössä elokuussa (mahdollisesti).

Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kisoihin vuoden 2015 tapaan.

Riippuen IPF päätöksestä ja talousarvion kannattavuudesta aloitetaan vuoden 2018 Klassisen penkkipunnerruksen MM-kisan valmistelu yhteistyössä Suomen Voimanostoliiton ja Team Nordic Thunderin kanssa.

Kuntosaliohjausta jatketaan vuoden 2015 tasolla: aikuisten ohjattu kuntosalikurssi ja nuorten voimailukurssi. Haetaan kohdennettua hankerahoitusta toimistotyöntekijöille suunnattuun KKI täsmäkurssiin. Äijäenergia -ryhmää jatketaan mahdollisen KKI tuen turvin.

Kuntosalin kunnossapidosta pyritään saamaan työtilauksia.

·        Menestyminen voimanoston kansallisissa kilpailuissa sekä arvokilpailuissa

o       Voimanoston SM-kisat (helmikuu): veteraaneissa 3 osallistujaa ja avoimessa 1-2 osallistujaa, tavoitteena 4 mitalia.

o       Veteraanien klassisen voimanoston SM-kisa (maaliskuu): 4-6 osallistujaa, tavoitteena 4 mitalia.

o       Nuorten klassisen voimanoston SM-kisa (marraskuu): 2-6 osallistujaa, tavoitteena 1 mitali.

o       Klassisen penkkipunnerruksen SM-kisa (joulukuu): 3-8 osallistujaa, tavoitteena 3 mitalia.

VALMENNUSTOIMINTA

Valmennusta ja lajiohjausta tarjotaan halukkaille seuran ohjelmassa olevissa lajeissa. Taimen toimijoita kannustetaan seuran toimintaa tukeviin koulutuksiin. Seuran toimintaa tukevien/hyödyntävien koulutusten kustannukset maksaa Taimi.

Kaj Mattila on Voimanostoliiton päävalmentaja.

NUORISOTOIMINTA

Liikuntakerhotoiminta jatkuu syys-toukokuun Waltarin koulun liikuntasalissa. Ryhmiä on tarjolla kolme ja kaikki ryhmät ovat lähes täynnä. Kerhojen ohjaajina toimivat Janne-Pekka Nurmi, Miika Tuominen, Minna Salminen sekä joukko nuoria Taimelaisia.

Hiihdon yhteisharjoitukset jatkuvat viikoittain huhtikuun loppuun ja kesätauon jälkeen elokuun lopusta vuoden loppuun. Ryhmä on aktiivinen ja tiivis. Harjoitusryhmä tekee vuoden aikana retkiä mm. Ylläshalliin, uimahalliin. Lisäksi syksyllä 2016 järjestetään viikonlopun hiihtoleiri tai hiihtoretki. Retket ovat avoimia myös seuran muille jäsenille. Ryhmän ohjaajana toimii Kari Nurmi (Janne-Pekka Nurmi varalla). Ryhmän olemassaolo vaatii aktivisuutta ja luovuutta uusien osallistujien mukaan saamiseksi.

Lasten (ja aikuisten) hiihtokoulu järjestetään tammi-helmikuussa Hyötinmäen kuntoradalla. Ohjaajina toimivat Janne-Pekka Nurmi, Kari Nurmi, Kaj Mattila ja Taimen nuoret hiihtäjät.

Heinä-elokuun vaihteessa järjestetään perinteinen liikuntaleiri Isojärven leirikeskuksessa. Lisäksi Taimen järjestämien kilpailujen pääkohderyhmä on nuoret. Kesäajan ohjattu toiminta suunnitellaan keväällä. Nuorisotoiminnan mahdollistamiin välineisiin varataan määräraha seuran budjetissa.

KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA

Yksittäistä ja ryhmäohjausta annetaan kysynnän ja mahdollisuuksien mukaan. Taimen järjestämissä liikunnallisissa tapahtumissa kunto- ja terveysliikunta on tärkeässä roolissa.

Aikuisten saliliikunta torstaisin ja KKI –ryhmät ovat suosittuja. Mukaan mahtuu uusiakin liikkujia. Sunnuntain vuoron toimintaa tarkennetaan ja se pyritään käynnistämään uudella lähdöllä alkuvuodesta 2016. Tilausta muullekin aikuisten toiminnalle on ja talvella 2016 pyritään järjestämään parin kerran aikuisten hiihtokoulu. Myös juoksukoulun järjestämistä pohditaan kevät-kesä-syksy 2016.

Hiihtokoulun päättäjäistilaisuus ja koko perheen ulkoilupäivä järjestetään seuran kodalla 13.2.2016. Tilaisuudessa on mm. talvisia aktiviteettejä, hiihtokoululaisten palkitsemista ja voiteluopastusta.

TAPAHTUMIEN TUKITOIMINNOT

Tapahtumien tukitoiminnot –ryhmä on tärkeässä roolissa erilaisten Taimen tapahtumien järjestelyissä. Tässä ryhmässä Taimen naiset ovat aktiivisessa ja tärkeässä roolissa. Naisten toiminta jatkuu perinteiseen tapaan. Myös miehet ovat kiitettävästi mukana tapahtumien järjestämisessä. Taimen naiset järjestävät myyjäisiä, hoitavat puffettia seuran tilaisuuksissa sekä kantavat päävastuun mm. nuotioiltojen, kota-iltapäivien, yhteismyyjäisten sekä pikkujoulujen järjestämisestä. Miesten rooli on ehkä enemmän puitteiden ja muiden kuin em. tehtävien hoitaminen. Tapahtumien tukitoimintojen vastuuhenkilöiksi valitaan 3-5 hengen vastuuryhmä.

YHTEISTYÖ PORNAISTEN KUNNAN KANSSA JA SEURAYHTEISTYÖ

Pornaisten Vapaa-aikatoimi irtisanoi Hyötinmäen virkistysalueen ladunhoitosopimuksen ja se aiheutti muutenkin haavan yhteistyöhön Pornaisten kunnan kanssa.  Taimi on valmis tekemään erikseen korvattavia kunnan järjestämiä talkoita ja olemme valmiit muunkinlaiseen yhteistyöhön kunnan kanssa, jos se hyödyttää seuraa, kuntaa ja kuntalaisia.

Yhteistyötä hiihdossa ja voimailussa yritetään rakentaa jonkun/joidenkin lähialueen hiihtoseuran kanssa.Kylmä maraton –juoksutapahtuman järjestelyihin osallistuu Taimelaisia. Hölkän pääjärjestäjänä toimii Hinthaaran Viri. Myös muiden urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa pyritään löytämään yhteistyömuotoja, jotka hyödyntävät molempia/kaikkia osapuolia (esim. Laukkosken Työväenyhdistys).

TOIMINTAKILPAILU JA MUUT PALKITSEMISET

Toimintakilpailua jatketaan edellisten vuosien tapaan. Pisteitä toimintakilpailussa saa osallistumalla kilpailutoimintaan sekä seuran järjestämään ohjattuun tai valvottuun toimintaan. Toimintakilpailun 20 parasta palkitaan seuran pikkujouluissa.

Taimen paras urheilija, lupaava nuoriurheilija sekä muut mahdolliset palkittavat valitaan seuran syyskokouksessa ja heidät palkitaan seuran pikkujouluissa.

                      KOULUTUS

Seuran jäseniä kannustetaan ja ohjataan TUL:n, lajiliittojen ja muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Koulutuksen kautta pyritään saamaan uusia henkilöitä mukaan seuran toimintaan. Seura osallistuu koulutuskustannuksiin.

EDUSTUKSET JA MERKKIPÄIVÄMUISTAMISET

Kari Nurmi on Uudenmaan hiihto ry:n johtokunnan varapuheenjohtaja ja Suomen Hiihtoliiton liittovaltuuston jäsen. Kaj Mattila on Voimanostoliiton valmennusvaliokunnan jäsen.

Erikseen nimetyt henkilöt edustavat seuraa TUL:n piirin, Uudenmaan hiihto ry:n, Uudenmaan yleisurheilu ry:n, Voimanostoliiton sääntömääräisissä kokouksissa sekä mahdollisesti muiden kansallisten lajiliittojen kokouksissa.

Merkkipäivämuistamiset (yhteisöt) ovat seuran puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vastuulla. Taimi muistaa yhteistyöseuroja, jotka täyttävät 50, 80, 90 tai 100 vuotta tapauskohtaisesti määriteltävällä lahjalla.

Taimi muistaa 50 vuodesta ylöspäin täyttäviä seuran jäseniä. Muistamiset ovat seuran puheenjohtajan vastuulla. Muistamiset on määritelty tarkemmin erillisessä Kannustus-, palkkio- ja muistamisohjeessa. Ohje hyväksytään vuosittain seuran vuosikokouksessa ja se on voimassa 1.4. – 31.3.

                      MUU TOIMINTA

Muu urheilutoimintaa tukeva seuratoiminta on Taimessa tärkeässä roolissa. Jo perinteeksi muodostuneet vuosittain järjestettävät koko perheen tapahtumat keräävät ison joukon osallistujia. Em. tapahtumat ovat kaikille avoimia ja kustannukset katetaan pääasiassa tapahtumien arpajaismyynnillä.

Viihdetoiminta

Vuoden aikana järjestetään ainakin kaksi kota-iltapäivää, yksi nuotioilta ja pikkujoulut. Lisäksi kohdennetuille ryhmille järjestetään kaksi palkkiotilaisuutta, toinen kesäkuussa ja toinen loka-marraskuussa. Lisäksi esimerkiksi retkiä Ylläshalliin, uintiretkiä ja muita vastaavan tyyppisiä retkiä järjestetään.

                      Talkoot

Lähtökohtaisesti kaikki Taimen toiminta on talkootoimintaa. Talkoolaisia palkitaan ja kannustetaan mm. erillisen Kannustus-, palkkio- ja muistamisohjeen mukaisesti. Taimen aktiivinen talkooporukka on valmis osallistumaan erilaisiin vapaa-aikatoimen tms. tarjoamiin tehtäviin korvausta vastaan. Tienvarsien siivoustalkoisiin Taimi osallistuu keväällä 2016. Ainakin kerran vuodessa pidetään talkoot seuran kodan kunnossa pitämiseksi. Taimi osallistuu Pornaisten joulun yhteismyyjäisiin. Kirpputoreja/myyjäisiä pidetään erikseen päätettävinä ajankohtina ja paikoissa.

Pornaisissa 1.12.2015,

Janne-Pekka Nurmi, pj